દુ:ખની દીવાલે

દુ:ખની દીવાલે મોર સમયના મૂંગા હતા,

લાગે છે એટલે જ આ આંસુ ઊનાં હતા!

હોવાનો અર્થ આ રીતે અહીંયા જટિલ છે,

છે દ્વાર ક્યાં છતાંય કહે છે ખૂલાં હતાં!

પરબિડિયાની વચ્ચે ઉદાસી ઊગી હશે,

શબ્દો તો એના એ જ છે અર્થો જુદા હતા!

ક્રુપા કરીને ખુશ્બુ અલગ તારવો નહીં,

ફૂલોની વચ્ચે થાકીને રંગો સૂતા હતાં!

દિવસો જ દોસ્ત જેમ અહીં આથમી ગયા,

સૂરજની જેમ નહિ તો અમે પણ ઊભા હતા!

( શ્યામ સાધુ )

2 thoughts on “દુ:ખની દીવાલે

  1. wah, kavita samaj vi jara aghari laagi ,parantu
    varwar wanchi ne arth jajano. fari aavi kavita
    pirasta raho ane kalam tamari saday chalti rahe.

    commentby:
    chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.