તમે જો પક્ષી છો

તમે જો પક્ષી છો, તો કોઈ શિકારી પણ હશે

દાણા ચણવા જમીન પર ઊતરશો

અને એ પકડી લેશે,

પાંજરામાં પૂરી દેશે.

તમે પાંખો ફફડાવશો,

સળિયા સાથે અથડાઈ અથડાઈ

પાંખો લોહીલુહાણ થઈ જશે,

પછી એક દિવસ તમે મરી જશો.

શિકારી તમને ફેંકી નવું પક્ષી લાવશે.

કોશિશ કરો કે તમે મુક્ત રહો

નહીં તો આકાશમાં દાણા વાવો.

( ચંદ્રશેખર સોકલ્લે-મૂળ હિંદી કવિતા )

2 thoughts on “તમે જો પક્ષી છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *