આવ તને હું રંગી નાખું

image011


આવ તને હું રંગી નાખું મારા રંગે

લાગણીઓની છાલક એવી મારું

અડતાંવેંત જરીમાં પ્રસરે લાલી તારા આખા અંગે


લે પિચકારી છમાક દઈને છૂટી કે આ કેસરિયા પાણીમાં

આવ્યાં પૂર અચાનક

લાલચટક ગાલોની ઉપર દરિયો ગાંડોઘૂમ અને આંખોની હોડી

ઘડીકભરમાં ગુમ અચાનક

ગુલાલછોયી શરમ પછેડી તાણી નીકળી

કોની છે મગદૂર ચડે જે સામે જંગે


હોળી દરેક વર્ષે આવે આ વર્ષે પણ આવી

તો આ નવા ફૂટેલા ઝરણા જેવું આખર શું છે

પહેલાંની હોળીઓ સાવ જ એકલપેટી ઓસરતી

ને આ વેળામાં ફેર ગણું તો સાથે તું છે


એકલદોકલ ભીંજાવાની વાત જુદી

ને વાત જુદી કંઈ ભીંજાવાની તારી સંગે

આવ તને હું રંગી નાખું મારા રંગે


( હિતેન આનંદપરા )

2 thoughts on “આવ તને હું રંગી નાખું

  1. pahelani holio saav j ekalpeti osarti ne aa vedama
    fer ganu to saathe tu chhe
    wah re wah aav tane hu rangi nakhu maara range

    heetenbhai kharekhar maja aavi gai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.