શૃંગાર-શતકમાંથી

‘શૃંગાર-શતક’માંથી ‘વૈરાગ્યશતક’ આવે;
જીવનના અનુભવનો આવોય સબક આવે.

પ્રત્યક્ષ મળે ઈશ્વર એવું તો બને ક્યાંથી?
સંભવ છે કે સ્વપ્નામાં એકા’દ ઝલક આવે.

એક સર્વોપરી બળ છે જેનું ન કોઈ માલિક;
દ્રષ્ટિમાં ને સૃષ્ટિમાં તેથી તો ફરક આવે.

બિલ્લોરી મળે જળ પણ એની ન કશી કિંમત;
નિર્મળ હો ભલે કિન્તુ આંસુમાં નમક આવે.

થોથાંઓ લખો કિન્તુ કંઈ અર્થ નથી એનો;
છે શર્ત ફક્ત એક જ : શબ્દોમાં ધબક આવે.

ૐકારનો હોંકારો, અણસાર હો અક્ષરનો;
આજન્મ ફરીથી જો થઈ હસ્તમલક આવે.

નિશ્ચય અને નિષ્ઠાથી જો લાગે સમાધિ તો;
ઈચ્છાઓનાં ચોગમથી છો દળ ને કટક આવે!

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

2 thoughts on “શૃંગાર-શતકમાંથી

 1. થોથાંઓ લખો કિન્તુ કંઈ અર્થ નથી એનો;
  છે શર્ત ફક્ત એક જ : શબ્દોમાં ધબક આવે.

  કેટલી સુંદર વાત કહી છે. અને

  નિશ્ચય અને નિષ્ઠાથી જો લાગે સમાધિ તો;
  ઈચ્છાઓનાં ચોગમથી છો દળ ને કટક આવે!

  વાહ .. બહોત ખુબ. પ્રબળ સંકલ્પ અને એકાગ્રતા હોય તો કશું અશક્ય નથી. જીવનના દરેક ક્ષેત્ર માટે એ એટલું જ સત્ય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.