એક સમસ્યા – હિતેન આનંદપરા

એક આવરણ

અંદર અંદર લાગ્યા કરતું

આજે હું જે પહેરું છું એ ગયા જનમનું પહેરણ !

.

એક સમસ્યા

જેને માટે જીવન જીવીએ

એને પળભરમાં ત્યાગી દેવાની પ્રગટે ઈચ્છા !

.

એક સમાધિ

ડૂબકી મારે અંતરિયાળે

ઉજ્જડ મારી આંખો જુએ લીલીછમ વનરાજી !

.

એક ઉદાસી

ફણગાવેલું મૌન ધરીને

દરિયાનાં મોજાંઓ શોધે ફેરા લખચોરાસી !

.

એક રમકડું

શો-કેસમાંથી નીકળી આવે

મને વીનવે રમવા ને હું ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડું !

.

એક સવારે

આથમતો ચાંદો અવઢવમાં

મને બચાવો, મને બચાવો એવું કંઈ પોકારે !

.

એક ઘસરકો

લોહી સામટું હાંફળફાંફળ

ત્વચા ઉપર આ છાનોમાનો કોણે મૂક્યો છરકો ?

.

એક આવરણ

– વિસ્તરતું રણ…

.

( હિતેન આનંદપરા )

2 thoughts on “એક સમસ્યા – હિતેન આનંદપરા

  1. ના ગયા જનમ નું પહેરણ છે હવે, ના ફણગાવેલું મૌન, ના તૂટેલું રમકડું, ના અવઢવ માં ડૂબતો ચંદ, હવે બસ કઈ છે તો એ ‘તું’ અને ‘હું’ – આપણે.

  2. એક કલમ
    અંતરને અડકી બાંધે
    તોરણ પાંપણની પાળે
    સ્તબ્ધ..અશબ્દ..

    હિનાબેન,ખુબ સરસ રચના લઇ આવ્યા આજે.મઝા આવી ગઇ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.