તરસ્યો થા – રૂમી

(૧)

તરસ્યો થા, મારા જીવ સદાય માટે

અને સહેજ પણ જંપ વિના

તલાશ્યા કર.

આ નીરવ ઝુરાપો

તારા હૃદયનેતળિયે

ભલે લપાઈ રહે.

તું તારા ઉચ્ચારાયેલા પ્રત્યેક શબ્દનું

બીજ થઈ જા.

.

(૨)

તારા ચહેરા પરનું સ્મિત

દ્રશ્ય માટે પૂરતું છે.

તારા નામનો ધ્વનિ

ગીત માટે પૂરતો છે.

તારી ચાબૂકનો પડછાયો

જ્યાં પૂરતો હોય

ત્યાં શા માટે

તારાં જીવલેણ તીરોથી

મારા કટકેકટકા કરે છે ?

.

(૩)

તારા પ્રકાશમાં

હું શીખું છું પ્રેમની રીત.

તારા સૌન્દર્યમાં શીખું છું

કાવ્ય અને સંગીત.

મારા હૃદયમાં થતા તારા નર્તનને

કોઈ જોઈ ન શકે

પણ ક્યારેક હું જોઉં છું

અને દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે

કલામય.

.

(૪) .

તારે માટેનો પ્રેમ મને પગલાઈ તરફ લઈ ગયો

મારા જીવનના ખંડેરમાં કારણ વિના હું તડપું છું,

મારો પોતાનો ભૂતકાળ મને અપરિચિત લાગે છે.

તારા પ્રેમને કારણે મેં ભૂતકાળ સાથે નાતો તોડી નાખ્યો છે.

તારા માટેનો ઝુરાપો મને આ ક્ષણમાં ધારણ કરે છે.

મારી કામનાઓ મને હિંમત આપે છે.

હું તને જોઉં છું મારા ભીતરની ભીતરના અસ્તિત્વમાં.

.

( રૂમી, અનુવાદ : સુરેશ દલાલ )

One thought on “તરસ્યો થા – રૂમી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *