લાંબો આપણો – અનિલ ચાવડા

દોસ્ત, લાંબો આપણો ટકશે ન સધિયારો;

હું છું લીલું ઝાડ, તું છે એક કઠિયારો.

 .

જિંદગી અઘરી રમત છે, આ રમત અંદર;

કોઈ હાથો થાય છે તો કોઈ હથિયારો.

 .

ભાગ માટેની લડતમાં ગૂંચવાયો છે,

આંસુઓનો આપણો આ પ્લોટ સહિયારો.

 .

‘તું નથી’ એ વાત ખુદને ખૂબ સમજાવી,

માનવા તૈયાર ક્યાં છે જીવ દખિયારો.

 .

વણઉકેલ્યો કોઈ શિલાલેખ છું હું તો,

છે મને પઢનાર અહીંયાં કોઈ પઢિયારો ?

 .

( અનિલ ચાવડા )

One thought on “લાંબો આપણો – અનિલ ચાવડા

  1. પ્રિય હીનાબહેન

    આપે મારી કવિતા આપની વેબસાઈટ પર મૂકી આપની વેબસાઇટના મેમ્બર તથા અન્ય અનેક વાચકો સુધી પહોંચાડી આપી તે બદલ આપનો આભારી છું.

Leave a Reply to Anil Chavda Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.