તમારી બોલબાલા છે-મીરા આસીફ

મજાનું ગીત સંભળાવો તમારી બોલબાલા છે,
અધર પર સ્મિત મલકાવો તમારી બોલબાલા છે.

હવાની સેજ પણ પૂછે તમારું નામ સરનામું,
સુગંધી ઝુલ્ફ લહેરાવો તમારી બોલબાલા છે.

તમારા ઘર સુધી આવી હંમેશાં જાઉં છું પાછો,
મને કાયમ ન શરમાવો તમારી બોલબાલા છે.

અમારી જિંદગી લાગે અમોને પાનખર જેવી,
ગુલે ગુલઝાર થઈ આવો તમારી બોલબાલા છે.

ગઝલ કે ગીત લખવાની અતિ સુંદર છે આ મોસમ,
વિષય પણ આપ દર્શાવો તમારી બોલબાલા છે.

તમારી જીદ પાસે અમે ઝૂકી ગયા આજે,
નિવારણ કૈંક તો લાવો તમારી બોલબાલા છે.

મને તું માફ કર આસીફ ગઝલને હું ય ચાહું છું,
તને શું થાય પસ્તાવો તમારી બોલબાલા છે.

( મીરા આસીફ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.