આવે છે-ચંદ્રેશ શાહ

મનમાં મબલખ વિચાર આવે છે,
સાંજ હો કે સવાર આવે છે.

જિંદગી છે, જવાબ પણ માગે,
અહીં સવાલો હજાર આવે છે.

જોઈ તારું વદન, વિચારું છું,
પ્રેમ કેવો ધરાર આવે છે.

મૌનનો કેફ રાખજો અકબંધ,
જ્યાં જુઓ ત્યાં બહાર આવે છે !

કામ સારાં તું કર જમા, હે દોસ્ત,
કેમ સિલકમાં ઉધાર આવે છે.

હું સનમનાં સ્મરણ વિષે શું કહું ?
પાનખરમાં બહાર આવે છે !

તું અદબથી ગઝલને ચાહી જો,
દિલમાં બેહદ કરાર આવે છે !

( ચંદ્રેશ શાહ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *