કુરિયર-ભાવેશ ભટ્ટ

દરરોજ મળે છે મને સળિયાનું કુરિયર,
મોકલ કદી પીંછાનું કે ટહુકાનું કુરિયર!

જ્યાં માંડ નવોઢાએ કર્યું સાફ ઘર આખું,
ત્યાં ક્યાંકથી આવ્યું જૂનાં ડાઘાનું કુરિયર!

એ ચીજ તમારી હતી ને મોકલી તમને!
તો કેમ તમે ફાડ્યું પ્રતીક્ષાનું કુરિયર!

ભરપાઈ નથી થઈ શકી મારાથી એ ક્ષણની,
આવી’તી જે ક્ષણ લઈ કોઈ ચહેરાનું કુરિયર!

આશ્ચર્ય પમાડી દે તું પહોંચીને અચાનક,
મોકલ ન કિનારાને ઈરાદાનું કુરિયર!

શું વાત છે દીકરીનો થયો આજ જનમ ત્યાં!
નાસ્તિકના ઘરે પહોંચ્યું છે શ્રદ્ધાનું કુરિયર!

( ભાવેશ ભટ્ટ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.