જાદુ શું કીધો ગરમાળે-યામિની વ્યાસ

જાદુ શું કીધો ગરમાળે !
ટહુકા બેઠા ડાળે ડાળે.

 

ક્ષણ ક્ષણનું આ વસ્ત્ર સમયનું
વણતું કોઈ કબીરની સાળે.

 

વીત્યા વર્ષો જાણે ઝૂલે
કરોળિયાના જાળે જાળે.

 

પાંદડીઓ ઝાકળ પીવાને
સૂરજના કિરણોને ગાળે.

 

આવ ગઝલ તારું સ્વાગત છે
કોઈ તને મળવાનું ટાળે ?

 

( યામિની વ્યાસ )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.