સુખનું સરનામું આપો

સુખનું સરનામું આપો;

જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો

સુખનું સરનામું આપો.

સૌથી પહેલા એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું?

કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું?

એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો ઝાંપો?

સુખનું સરનામું આપો…

ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો;

ક્યાંક છુપાયું હોય આભમાં તો ફેલાવું પાંખો;

મળતું હો જો મધદરિયે તો વહેતો મૂકું તરાપો.

સુખનું સરનામું આપો…

કેટલા ગાઉ, જોજન, ફલાંગ કહો કેટલું દૂર?

ડગ માંડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર?

મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો.

સુખનું સરનામું આપો…

( શ્યાલમ મુનશી )

6 thoughts on “સુખનું સરનામું આપો

 1. swarth mate sahu saga thaye che

  sambandh na name daga thaye che

  kyan nibhave che aaje dosti koi

  dosto to saav bewafa thaye che

  kare je sankalp sathe rehvano

  eej jaldi juda thaye che

  banine aave che insan khuda

  ahin avine kyan koi khuda thaye che

  ghana yugo thi ram gaya ne

  ram na naame aaje ravan badha thaye che

  kari nathi wafa dosto eye kadi varso thi

  ne kahe che aaj to wafa che

  aa j insaaf che prabhu taro

  ke anhi ghunegaro ne nahi

  ‘nirdosh’ ne sajaa thaye che..

 2. jiwanma je joitu hoi te maltu nathi,,,,sukh kyan shodhavu ?
  jyan joye tyan mrugjal j dekhatu hoi tyan sukh kyanthi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.