પંખીઓ ઊડવાના

પંખીઓ ઊડવાના ક્લાસ નથી ભરતાં

ન માછલી સ્વિમિંગ પૂલ જાતી,

ખૂશબોએ વાયરાનું ટ્યુશન ક્યાં રાખ્યું છે

તો પણ એ કેવી ફેલાતી.

ભ્રમરો વિશારદ નથી તોય ગાય

કહે ફૂલોને કાનમાં પતંગિયા,

બેટરીનું ખાનું વિજ્ઞાન નથી જાણતા

તો પણ શું ચમકે છે આગિયા.

ઝરણાઓ પૂછીને ભૂસકાં ન મારતાં

કેટલીક મેળવવાની ખ્યાતિ.

ઝાડવાંઓ યોગાસન શીખ્યાં નથી જ

છતાં ઊભાં અઠંગ એક ચરણે,

કીડી મંકોડાને ચિંતા ક્યાં હોય છે

કોણ મારી દીકરીને પરણે.

ઈર્ષા આવે દોસ્ત! એ રીતે ઊજવે છે

એ લોકો એમની હયાતી.

પર્વત પણ બી.એ., બી.એડ. નથી તોય

એની વાદળ સુધીની પહોંચ,

માણસ શું શીખ્યાં કે માણસાઈ લંગડાતી

મનમાં પહેરી જાણે મોચ.

આપણને નહીં એ લોકોને જોઈને

ઈશ્વરની છાતી ફુલાતી.

( મુકેશ જોશી )

5 thoughts on “પંખીઓ ઊડવાના

 1. hello dear friend ,its very natural nice

  પંખીઓ ઊડવાના ક્લાસ નથી ભરતાં

  ન માછલી સ્વિમિંગ પૂલ જાતી,

  ખૂશબોએ વાયરાનું ટ્યુશન ક્યાં રાખ્યું છે

  તો પણ એ કેવી ફેલાતી.

 2. mukesh bhai khubaj saras kavita.khubaj saras.tamari maa,agar to mari ba a kavita sambhadi chhe.su lakhu shabdo nathi khubaj sunder upmao aapi chhe.teni same manas kharekhar ketlobadho vamno chhe .a kharekhar satya chhe.

 3. ઈર્ષા આવે દોસ્ત! એ રીતે ઊજવે છે
  એ લોકો એમની હયાતી.

  બહુ સાચી વાત છે … કમ સે કમ આપણે એમાંથી કાંઈક શીખીએ. આખી કૃતિ ખુબ સરસ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.