માનું હ્રદય

શિકારીના તીરથી ઘાયલ

છેલ્લા શ્વાસ લેતી એક હરિણીએ

પોતાની આંખ ખોલી

પીડિત અને કરુણ સ્વરે

શિકારીને વીનવતાં કહયું

મારાં સ્તનોને છોડીને

મારાં આખા શરીરનું માંસ

તું લઈ લે

મૃત્યુજાળનાં મારાં બંધનો

તોડી દે.

અને મને છોડી દે.

ભૂખથી વ્યાકુળ મારું

નાનું બાળક

મારી રાહ જોઈ રહ્યું હશે

તેની પાસે જવા હું તત્પર છું

અને

મરતાં પહેલાં એક વાર મને

મારાં સ્તનનું દૂધ

પીવડાવવા ઈચ્છું છું.

( હુલ્લડ મુરાદાબાદી, અનુ: ગણપતલાલ ઝવેરી )

6 thoughts on “માનું હ્રદય

 1. superb rajuaat kare cha je hraday ne vichar kartu kare muke cha k jo ek vyakte aavu samje sakte hoe to aa aatakvad felava vada nathe samjta na samje cha pan shanic aanand mate ek lakhone ranjade che.

 2. superb

  મરતાં પહેલાં એક વાર મને

  મારાં સ્તનનું દૂધ

  પીવડાવવા ઈચ્છું છું.’

  ( હુલ્લડ મુરાદાબાદી, અનુ: ગણપતલાલ ઝવેરી )

  Posted in કવિતા-હિન્દી/ઉર્દૂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.