લખ મને

તારા દિલને જે વલોવે છે તે વ્યથા લખ મને,
હલબલે વાંચીને હૈયું તે અજંપા લખ મને.

આંખ મીંચીને હું કલ્પું વણલખાયેલી વિગત,
તું કદી એવું ય કર પત્રો અધૂરા લખ મને.

તારા શબ્દોમાં નિહાળીશ ફક્ત તારા પ્રેમને,
સાચા નહીં તો એક બે જૂઠા દિલાસા લખ મને.

એકાન્તની વસતિ લઈ બેઠો છું હું ઘરને ખૂણે,
કેવી છે મારા વિનાની તારી દુનિયા લખ મને.

વાસ્તવિકતાની અગનમાં સઘળું ભસ્મીભૂત છે,
હું તને ક્યારે કહું છું કે તું સપનાં લખ મને.

( ‘રાઝ’ નવસારવી )

3 thoughts on “લખ મને

 1. TARA DIL NA JA VALOVA TA VIYTHA LAKH MANE.
  HALBAL VACHI NE HAYU TA AJPA LAKH MANE. AMTO AKHI KAVITA SHARSH CHA PAN A PAKTI O DIL NA CHU NE KHAR KHAR VALOVI JAY CHA.

 2. એકાન્તની વસતિ લઈ બેઠો છું હું ઘરને ખૂણે,
  કેવી છે મારા વિનાની તારી દુનિયા લખ મને.

  effective !

 3. ekant ni wasti lai bethho chu hu ghar ne khune
  hu tane kyare kahu chu ke tu sapana ma lakh
  mane…

  Khubah saras ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.