મથુરાથી ઊડીને

મથુરાથી ઊડીને મોરપીંછ એક

ઓલ્યા ગોકુળની ગલીએ લહેરાયું,

અંધારી રાતે જોયું વીજળીના દીવે

એને ઝીલવાને દોડી ગયો વાયુ.


લઈને હિલોળાં નીર યમુનાનાં સરખાવે

એની નીલાશ સંગે વાન,

વૃંદાવન કુંજે ગમતીલા તરુવરની

ડાળીમાં ઊગ્યું એક ગાન,

સૂતી યશોદાની વેદનાને વીંધી

એનાં ઊંઘરેટાં નેણમાં સમાયું.


કૌતુકથી રાતે સૂતો સૂરજ જગાડ્યો

એનાં કિરણોનું ટોળું આવ્યું આંગણ,

નંદજીના ઘેર આખું આભ ઊતર્યું ને

ડોક ઊંચી કરીને જુએ ગોધણ,

રાધાએ મખમલિયા પીંછાને ચૂમ્યું

ત્યાં તો વાંસળીમાં સગપણ છલકાયું.


( હરીન્દ્ર દવે )

6 thoughts on “મથુરાથી ઊડીને

 1. કૌતુકથી રાતે સૂતો સૂરજ જગાડ્યો
  એનાં કિરણોનું ટોળું આવ્યું આંગણ,
  નંદજીના ઘેર આખું આભ ઊતર્યું ને
  ડોક ઊંચી કરીને જુએ ગોધણ,
  રાધાએ મખમલિયા પીંછાને ચૂમ્યું
  ત્યાં તો વાંસળીમાં સગપણ

  Very good Happy Janmastmi..

Leave a Reply to Ch@ndr@ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.