તારી આંખો

જીવનમાં જોવા જેવી કોઈ ચીજ હોય

તો તે છે તારી આંખો,

પ્રચંડ અવાજોનાં મોજાં સામે,

વિસ્ફોટોની શ્રેણીમાં સતત ઝળૂંબતી,

પોયણાં જેવી મુલાયમ,

નમ્ર નિમિલીત દુનિયાને જોતી,

છતાં સમગ્ર આકાશમાં સર્વશ્રેષ્ઠ,

આંધળી દીવાલોમાં પણ તેજ પ્રસરાવતી,

માત્ર અને માત્ર-

તારી આંખો !

.

( અર્જુન કે. રાઉલજી )

2 thoughts on “તારી આંખો

Leave a Reply to Jaynath Sisodiya Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.