ઉડાન – હિના પારેખ “મનમૌજી”

ઓર્કુટની ગુજરાતી=મેગેઝિન, છાપા અને કોલમ કોમ્યુનિટી દ્વારા તેની ત્રીજી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે છેલ્લા બે વર્ષની જેમ જ ઈ-મેગેઝિન “e_vachak”નું,  ૨ જૂનના રોજ જય વસાવડાના હસ્તે ઈ-વિમોચન કરવામાં આવ્યું.  આ ઈ-મેગેઝિનમાં મારી કવિતા “ઉડાન” પણ પ્રકાશિત થઈ છે.  જે અહીં માણી શકશો.

[આ ઈ-મેગેઝિન PDF સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો]

3 thoughts on “ઉડાન – હિના પારેખ “મનમૌજી”

  1. khub khub abhinadan dear..saru lakhta loko lakhvanu bandh kari de to dukh thay che..anyways…nice rachna.keep it up.

Leave a Reply to sneha h patel Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.