અવતરી હશે-તુરાબ હમદમ

જીવનમાં એટલે જ આ લીલોતરી હશે,

મા-બાપની સેવા ખરા દિલથી કરી હશે.

 

પીળા થઈને પાંદડા ટપટપ ખરે નહિ,

હાથે કરીને પાનખરને નોતરી  હશે.

 

દિવસ ને રાત આમ હૃદય ડંખતું રહે,

કોઈની લાગણીને તમે છેતરી હશે.

 

આવી રીતે હથિયાર કોઈ હેઠાં પડે નહિ,

સામે ઊભા રહી અને છાતી ધરી હશે.

 

અશ્રુઓ ખુદ રડી પડ્યાં આંખોનો વાંક શું ?

મીઠી મધુર યાદ કોઈ સાંભરી હશે.

 

પીડા પ્રસવ જેવી જ હૃદયને થઈ હશે,

‘હમદમ’ પછી, કવિતા આ અવતરી હશે.

 

( તુરાબ હમદમ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.