Category Archives: કવિતા-અન્ય ભાષા

માફી માંગુ છું-તાહલિયા હન્ટર, ભાવાનુવાદ : અલ્પમ દેસાઈ ભટ્ટ

પ્રિય સ્વ (સ્વયં, મને, પોતાને, જાતને)

.

હું તે સમય માટે માફી માંગુ છું

જ્યારે મેં તારી વાત સાંભળવાની ના પાડી

અને તેના બદલે તારી આસપાસના અવાજોના સમુદ્રને સાંભળ્યા

જાણે કે તેઓ તારા કરતાં વધુ જાણતા હોય કે તારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે,

.હું તે સમય માટે માફી માંગુ છું.

“તું તારું પોતાનું જીવન જીવ

તારા પોતાના સપનાની પાછળ જા

અને તારા પોતાના હૃદયની વાત સાંભળ”

જ્યારે મેં તને તારી પોતાની વાર્તા લખવાની ના પાડી

અને તેના બદલે તારો અવાજ દબાવી દીધો

તારી આશાઓને ગળે ટૂંપો દઈ

તારો વિકાસ થતાં અટકાવી

અને તારી સફળતાને ઇરાદાપૂર્વક કચડી નાંખી

ભય, ચિંતા, અસલામતીથી

આત્મવિશ્વાસનો અભાવ પેદા કરી

અને આત્મ-શંકા કરી

હું તે સમય માટે માફી માંગુ છું.

જ્યારે હું અન્યને ઊંચી પડધીએ બેસાડું છું

અને તારા વિશે તેમના મંતવ્યોને

તારા પોતાના કરતા ઉપર ગણું છું.

હું તે સમય માટે માફી માંગુ છું.

જ્યારે અન્ય લોકોએ તને ઘાયલ કર્યો

તારી ટીકા કરી

તારી મજાક ઉડાવી

તું નીચ, નાલાયક છે, તેવી અનુભૂતિ કરાવી

અથવા તારા સ્થાનનો દુરુપયોગ કર્યો

અને તને વિચિત્ર, ભિન્ન, અલૌકિક અથવા ફરી જનાર કહ્યો

અને લેબલોનો એક સંપૂર્ણ સમૂહ આપ્યો

કારણ કે તેઓ તારી યોગ્યતા જોવા માટે અસમર્થ હતા

તું તેઓની વિચારધારામાં ફિટ થયો નહીં

અથવા તે તને સમજી શક્યા નથી

અને તારી સાથે વળગી રહેવાને બદલે

મેં તેઓની વાત સાંભળી

તેના દ્વારા દુઃખી થવાનું પસંદ કર્યું

અને તે સંદેશાઓને આંતરિક બનાવ્યા

તને તું કોણ છે તે નક્કી કરવા અને વ્યાખાંકિત કરવાની મંજૂરી તેઓને આપવાને બદલે

તું વધુ સારો જાણકાર છે અને તારી જાતને વ્યાખાંકિત કરી શકે છે

તેવો વિશ્વાસ કરવાને બદલે

હું તને એ શીખવવા બદલ માફી માંગુ છું

પોતાને સંકોચવા માટે

અન્યને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે

તારી જાતને નાની બનાવી

તારી આસપાસના લોકોને સંતુષ્ટ કરવા માટે

ઓછા સુંદર દેખાવાનો પ્રયાસ કરવા

બીજાને પોતાના વિશે સારું લાગે તે માટે

ઓછા બુદ્ધિશાળી દેખાય

તેનાથી અન્ય લોકોને ઓછા ભયભીત થાય તે માટે

અને નીચા સ્વરે બોલવા માટે

અને વિશ્વમાં ઓછી જગ્યા લેવા માટે

તું તારું શરીર જ છે એમ માનીને,

કે તારું બાહ્ય આવરણ વધુ મહત્વનું છે

તારા આંતરિક આત્મા કરતાં

અને એવું માનવા માટે કે તારે તારી જાત સામે અને અન્ય લોકો સામે તારી યોગ્યતા સાબિત કરવાની છે

વિશ્વમાં લાયકાત ભર્યું સ્થાન મેળવવા માટે.

અને હું તને જાણવા માંગુ છું

મને તારા પર ગર્વ છે

હું તારા માટે આભારી છું

અને તું કેટલો લાંબો સફર કરીને આવ્યો છે અને તું કોણ બની રહ્યા છે

તે જોઈને હું આશ્ચર્યમાં છું

તારા મૂલ્યને ઓળખવામાં નિષ્ફળ થવા બદલ કૃપા કરીને મને માફ કરજે

તું પૂરતો નહોતો, તું પ્રેમ માટે લાયક નોહતો એવું માનવા બદલ

કૃપા કરીને મને માફ કરજે

અને કૃપા કરીને આ ક્ષણથી જાણજે

હું તારી જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપું છું

હું તારું માર્ગદર્શન સાંભળું છું

હું તને સ્થાન ગ્રહણ કરવા તેમજ તને પોતાની જાતને અનન્ય વ્યક્તિ બનવા મંજૂરી આપું છું

જ્યારે અન્ય લોકો એ વાત ન ઉજવે, છતાં હું તને સંપૂર્ણ રીતે ઉજવું છું

હું સ્વીકારું છું કે તું અધિકૃત રીતે કોણ છે

હું તને તે સમય માટે માફ કરું છું જ્યારે તું નિષ્ફળ ગયો અને તેં ઠોકરો ખાધી

તારા નિયંત્રણની બહારના બાહ્ય પરિબળોને કારણે, હું અન્ય લોકોને તને નીચે લાવવા, અને તને તારા વિશે ઓછું અનુભવવા દેવાનો ઇનકાર કરું છું

અને હું તને પ્રેમ કરવાનું અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાનું પસંદ કરું છું

આજથી એની શરૂઆત કરું છું.

તાહલિયા હન્ટર દ્વારા

.

Dear self,

I apologize for the times

When I refused to listen to you

And instead listened to the sea of voices surrounding you

As though they knew what was best for you

Rather than you

I apologize for the times

When I refused to allow you to write your own story

Live your own life

Follow your own dreams

And listen to your own heart

And instead suppressed your voice

Silenced your hopes

Stunted your growth

And sabotaged your success

Out of fear, anxiety, insecurity

A lack of self-confidence

And self-doubt

I apologize for the times

When I put others on a pedestal

And elevated their opinions of you

Above your own

I apologize for the times

When others wounded you

Criticized you

Made fun of you

Left you feeling like you were ugly, worthless

Or a waste of space

And called you strange, different, weird or quirky

And a whole bunch of labels

Because they were incapable of seeing your worth

You didn’t fit into their boxes

Or they didn’t understand you

And instead of sticking up for you

I listened to them

Chose to be hurt by them

And internalized those messages

Allowing them to dictate and define who you were

Rather than allowing you to trust that you knew better

And to define yourself

I apologize for teaching you

To shrink yourself

To make others more comfortable

Make yourself small

To satisfy those around you

Attempt to appear less beautiful

To make others feel better about themselves

Appear be less intelligent

To make others feel less intimidated

And to be less loud

And take up less space in the world.

For believing that you were your body

And your outer shell was more important

Than your inner soul

And for believing that you had to prove yourself and your worth to others

In order to be deserving of a place in the world.

And I want you to know

I’m proud of you

I’m grateful for you

And I’m in awe of how far you’ve come

And who you are becoming.

Please forgive me for failing to recognize your worth

Please forgive me for believing that you weren’t enough

And that you were undeserving of love

And please know that from this moment on

I’m putting your needs first

I’m listening to your guidance

I’m allowing you to take up space and be your own unique person

I’m celebrating you fully even when others don’t

I’m embracing who you authentically are

I’m forgiving you for the times when you’ve failed and stumbled

I’m refusing to allow others to bring you down and make you feel less about yourself due to external factors beyond your control

And I’m choosing to love and accept you fully

Starting from today.

By Tahlia Hunter

.

( તાહલિયા હન્ટર, ભાવાનુવાદ : અલ્પમ દેસાઈ ભટ્ટ )