Skip links

વેલેન્ટાઈઈન ડે સ્પેશિયલ

પ્રેમનો અર્થ – ઓશો

પ્રેમનો અર્થ છે જીવનની વહેંચણી. પ્રેમનો અર્થ છે જીવંત વ્યવહાર. પ્રેમનો અર્થ છે ખુશીઓ વિખેરવી…ઉડાડવી… પ્રેમનો અર્થ છે લોકોના જીવનમાં