આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રાર્થના – ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ

કૃપાનિધાન મંગલ શક્તિ-

 .

તમે મને જ્યારે કહ્યું કે ચાલો આપણે ઈશ્વરના દરબારમાં જઈએ ત્યારે હું ખૂબ આનંદથી ગદ્દગદ થઈ ગઈ.

 .

જ્યારે મારું હૃદય વેદનાના અકથ્ય ભારથી ભારે હતું ત્યારે કે મારું મન મૂંઝવણથી ભરેલું હતું કે દુ:ખથી ભાંગી પડ્યું ત્યારે હું ઈશ્વરના દરબારમાં પ્રવેશ કરું છું.

 .

મારા બધા જ પૈસા પૂરા થઈ ગયા. અને બેંકના ખાતામાં પણ કશું ન રહ્યું ત્યારે, જ્યારે મારાં ખૂબ નજીકનાં સ્વજનોએ મારી સાથે છેતરપિંડી કરી અને પીઠ પાછળ દગો દીધો. મારા અત્યંત મુશ્કેલ એવા પ્રયત્નોની કદર ન કરી કે હું સાવ ખોવાયેલી લાગી અને માર્ગ શોધવામાં ભૂલી પડી ત્યારે, મેં ઈશ્વરના દરબારમાં પ્રવેશ કર્યો.

 .

હે પ્રભુ, તમારા દરબારમાં મનની શાંતિ છે. કેટલી સલામતી, કેટલી સભરતા-કેવું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન છે. કેટલું જતન કરો છો.

 .

તમારો પ્રેમ કેવો બિનશરતી છે. પ્રેરણા, રાહત અને છુટકારો છે-તમારી અગાધ કરુણા, પવિત્ર આનંદ, અપાર ક્ષમાવૃત્તિ; કેટલી શક્તિ છે તમારામાં.

 .

જ્યારે તમે તમારા દરબારમાં આવવાનું કહ્યું ત્યારે હું આનંદવિભોર બની ગઈ.

 .

પ્રભુ, તમારા આમંત્રણ માટે આભાર-મારું હૃદય અને મન ખૂબ હળવાશ અનુભવે છે.

 .

આ બધા માટે હું તમારી ખૂબ ઋણી છું.

 .

( ઇયાન્લા વાન્ઝાન્ટ, અનુ. આશા દલાલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.