કાચી કેરીની લોંજી

સામગ્રી :
કાચી કેરી (તોતાપુરી હોય તો વધારે સારું)
આખું ધાણાજીરું
મેથી
વરિયાળી
જીરું
કાશ્મીરી લાલ મરચાંનાં ટુકડા
ધાણાજીરું પાવડર
લાલ મરચા પાવડર
હિંગ
હળદર
મીઠું
ગોળ
તેલ

લોંજી બનાવવાની રીત :

કેરીની છાલ કાઢી ટુકડા કરવા.

મેથી, વરિયાળી, આખા ધાણાજીરું અને જીરુંને કઢાઈમાં શેકીને અધકચરા વાટવા.

કઢાઈમાં તેલ મુકી હિંગ અને કાશ્મીરી લાલ મરચાંનાં ટુકડા નાખવા. ત્યાર બાદ વાટીને તૈયાર કરેલો મસાલો, હળદર, લાલ મરચાનો પાવડર, ધાણાજીરું પાવડર નાખી ધીમા તાપે થોડીવાર શેકવું. મસાલો શેકાવાની સુગંધ આવે એટલે તેમાં કેરીના ટુકડા નાખી પાણી ઉમેરવું. મીઠું અને ગોળ નાખી ધીમા તાપે કઢાઈને ઢાંકીને ચડવા દેવું. થોડીવારમાં ખાટી મીઠી લોંજી તૈયાર થઈ જશે.

ઉનાળામાં ગરમીથી બચવા કાચી કેરીનો બાફલો પીવામાં આવે છે. તે જ રીતે કાચી કેરીની આ લોંજી રોટલી, થેપલા કે એમ પણ ખાવાથી બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.

Recipe by Kirti Sharma
Photographs & prepared by Heena Parekh

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.