ધીરે ધીરે – દિનકર સોની

પ્રણયની શરૂઆત થઈ ધીરે ધીરે;

સ્વપ્નમાં મુલાકાત થઈ ધીરે ધીરે.

સમય પણ ટેરવે સરકી રહ્યો છે;

વાતમાંથી વાત થઈ ધીરે ધીરે.

સાંજની લાલાશ ઓગળતી રહી છે.;

ને સુહાની રાત થઈ ધીરે ધીરે.

ભીંત પર પડછાયો ફેલાયા કરે છે;

અશ્રુની સોગાત થઈ ધીરે ધીરે.

જિંદગી દાવ પર લાગી ગઈ છે;

હર કદમ પર માત થઈ ધીરે ધીરે.

શ્વાસોની ધડકન રંગોલી સજાવે;

મૃત્યુની નવી ભાત થઈ ધીરે ધીરે.

( દિનકર સોની )

Share this

4 replies on “ધીરે ધીરે – દિનકર સોની”

 1. શ્વાસોની ધડકન રંગોલી સજાવે;
  મૃત્યુની નવી ભાત થઈ ધીરે ધીરે.

  સરસ !

 2. શ્વાસોની ધડકન રંગોલી સજાવે;
  મૃત્યુની નવી ભાત થઈ ધીરે ધીરે.

  સરસ !

 3. pranay ni saruat thai dhire dhire ???????????????
  mrutyuni navi bhat thai dhire dhire???????????
  AA PRANAY ANDE MRUTU NO UNT KETLI
  SARAS REETE KARYO. Aabhar.
  Comment By:::
  Chandra.

 4. pranay ni saruat thai dhire dhire ???????????????
  mrutyuni navi bhat thai dhire dhire???????????
  AA PRANAY ANDE MRUTU NO UNT KETLI
  SARAS REETE KARYO. Aabhar.
  Comment By:::
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.