પ્રિય પ્રભુ (૨)

પ્રિય પ્રભુ,

.

અસ્તિત્વની પેલે પારથી આવતી તારી સુગંધ

મને માણસ તરીકે જીવતો રાખે છે…

પ્રત્યેક પળ દિવાળીનું અજવાળું બની જાય

એવી તારી ઈચ્છાને અમે સંઘર્ષનું

નામ આપ્યું છે…

તું મને મળીશ એ ક્ષણ મારું નવું વર્ષ…

દોસ્તીમાં એકમેકને મળવાની આતુરતા હોય છે…

તું મને મળે છે પણ વાત કરવાનો મોકો નથી આપતો…

આ દિવાળીએ થોડીક શિખામણ તનેય આપવી છે…

મળવાની તાલાવેલી તારી આંખોમાં પણ વંચાવવી જોઈએ

સુખ અને દુ:ખની પેલે પારનું જીવવા માટે

સંબંધોને વધુ ઉપસાવવામાં મદદ કરજે…

જીવતરમાં એવા રંગો પૂરજે, જે વાયરાના કહ્યામાં ન હોય…

દીવો ઓલવાઈ ગયા પછી પણ આસપાસમાં અજવાળું જીવતું હોય છે…

એમ જ તારી ગેરહાજરીમાં મારું ‘માણસપણું’ જીવતું રહે એનું ધ્યાન રાખજે…

ઘરના ઉંબર સુધી પહોંચેલું નવું વર્ષ બારેમાસ ‘નવું’ જ લાગે એવું કરજે…

દિવાળીનું નવું વર્ષ પાંચ દિવસનો તહેવાર નથી…

તારી પ્રતીક્ષામાં રત અમારા જીવનમાં બનતી

સારી ઘટનાઓમાં સંભળાતો તારો રણકાર છે…

.

લિ.

હયાતીના રઝળપાટમાં તારી હૂંફ શોધતો ‘હું’

.

( અંકિત ત્રિવેદી )

Share this

2 replies on “પ્રિય પ્રભુ (૨)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.