સ્ત્રી-જયા મહેતા

સ્ત્રી દેવી છે સ્ત્રી માતા છે સ્ત્રી દુહિતા છે

સ્ત્રી ભગિની છે સ્ત્રી પ્રેયસી છે સ્ત્રી પત્ની

છે સ્ત્રી ત્યાગમૂર્તિ છે સ્ત્રી અબળા છે

સ્ત્રી સબળા છે સ્ત્રી શક્તિ છે સ્ત્રી નારાયણી

છે સ્ત્રી નરકની ખાણ છે સ્ત્રી પ્રેરણામૂર્તિ

છે સ્ત્રી રહસ્યમયી છે સ્ત્રી દયાળુ

માયાળુ પ્રેમાળ છે સ્ત્રી સહનશીલ છે

સ્ત્રી લાગણીપ્રધાન છે સ્ત્રી ડાકણ છે

સ્ત્રી ચૂડેલ છે સ્ત્રી પૂતના છે સ્ત્રી

કુબજા છે સ્ત્રી મંથરા છે સ્ત્રી સીતા

ને સાવિત્રી છે સ્ત્રી….

.

સ્ત્રી સ્ત્રી સિવાય બધું જ છે

સ્ત્રી મનુષ્ય સિવાય બધું જ છે.

.

( જયા મહેતા )

Share this

8 replies on “સ્ત્રી-જયા મહેતા”

 1. stree fakt stree j che..evu kem na svikari shako..kem aatla badha labealo lagadva pade ene….????

  mane hu ek ‘stri’ chu eno garv che….koi j puchda nathi joita pacha….

 2. stree fakt stree j che..evu kem na svikari shako..kem aatla badha labealo lagadva pade ene….????

  mane hu ek ‘stri’ chu eno garv che….koi j puchda nathi joita pacha….

 3. Very Good. Stree na Ruup anek chhe.
  Woman Represents GOD’s Emotions….!!! Pls. Don’t Hurt her.
  – Paresh shah

 4. Very Good. Stree na Ruup anek chhe.
  Woman Represents GOD’s Emotions….!!! Pls. Don’t Hurt her.
  – Paresh shah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.