મને કશાનો ભય નથી-કુન્દનિકા કાપડિયા

[audio:http://heenaparekh.com/wp-content/uploads/2010/12/06-Track-62.mp3|titles=06 – Track 6]

.

મને કશાનો ભય નથી ભગવાન !

કારણ કે તમે સદૈવ મારી રક્ષા કરો છો.

.

મારી યાત્રા સરળ છે

કારણ કે આખોયે માર્ગ

તમે મારી જોડાજોડ ચાલો છો.

.

જીવનની ચડતીપડતી ને તડકીછાંયડી

એ તો એક ખેલ છે.

એ ખેલમાં હું આનંદભેર ભાગ લઉં છું.

જય ને પરાજય, હાસ્ય ને રુદન

બધું આ ખેલનો ભાગ છે.

બધું ક્ષણભંગુર, મર્યાદિત, પસાર થઈ જનારું છે.

.

વિવિધ પરિસ્થિતિમાં મને મૂકીને

તમે મારું ઘડતર કરો છો.

સંઘર્ષ કે સમસ્યાથી હું ગભરાતી નથી.

એવી કઈ સમસ્યા છે, જે તમારી કૃપાથી ઊકલી ન શકે ?

એવો કયો ભાર છે, જે પ્રાર્થનાથી હળવો ન થાય ?

એવી કઈ કસોટી છે, જે તમારા અનુગ્રહથી પાર ન કરી શકાય ?

.

પહેલાં, સુખ આવે ત્યારે હું સુખી થતી હતી

અને દુ:ખ આવે ત્યારે દુ:ખી થતી હતી.

હવે સુખ ને દુ:ખ બંનેની પાછળ તમારો ચહેરો ઝલકે છે.

આનંદના દરિયામાં હવે અમરું જહાજ નિ:શંક થઈને તરતું જાય છે.

.

( પરમ સમીપે-કુન્દનિકા કાપડિયા, ઉદ્દબોધન : અંકિત ત્રિવેદી )

Share this

4 replies on “મને કશાનો ભય નથી-કુન્દનિકા કાપડિયા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.