આ મુજબ – મુકેશ જોષી

આપને જોયા પછી જે કંઈ થયું તે આ મુજબ

આંખ લૂછી તે છતાં જે રહી ગયું તે આ મુજબ

.

બે’ક પંખી, બે’ક વાદળ, સૂર્યને બદલે દીવો

આટલું આકાશ કોઈ દઈ ગયું તે આ મુજબ

.

‘આપ મારી જિંદગી છો’ સો વખત ગોખ્યું હતું

સો કરી વાતો છતાં જે રહી ગયું તે આ મુજબ

.

એક શીશીમાં સુગંધીદાર ડૂસકાંઓ રડે

મોગરાનું ફૂલ અત્તર થઈ ગયું તે આ મુજબ

.

સૂર્ય વેચી મેં ખરીદી રાત પૂનમની અને

કોઈ મારો ચાંદ લઈ ગયું તે આ મુજબ

.

( મુકેશ જોષી )

Share this

12 replies on “આ મુજબ – મુકેશ જોષી”

 1. આ મુજબ – જેવો નવો જ રદિફ લઈ કવિશ્રીએ અહીં એક સંવેદનશીલ હૈયાની લાગણીને બહુજ સ-રસ રીતે અભિવ્યક્ત કરી છે.
  બહુ ગમી.
  -અભિનંદન

 2. આ મુજબ – જેવો નવો જ રદિફ લઈ કવિશ્રીએ અહીં એક સંવેદનશીલ હૈયાની લાગણીને બહુજ સ-રસ રીતે અભિવ્યક્ત કરી છે.
  બહુ ગમી.
  -અભિનંદન

 3. સુંદર ગઝલ. કવિની અન્ય એક સુંદર ગીત રચના “પંખીઓ ઉડવાનાં ક્લાસ નથી ભરતા ન માછલી સ્વિમીંગ પુલ જાતી” જો મળે તો મજા પડે.

 4. સુંદર ગઝલ. કવિની અન્ય એક સુંદર ગીત રચના “પંખીઓ ઉડવાનાં ક્લાસ નથી ભરતા ન માછલી સ્વિમીંગ પુલ જાતી” જો મળે તો મજા પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.