લે જરા – ખલીલ ધનતેજવી

લે જરા તારામાં સ્થાપી જા મને,

સ્હેજ મારામાંથી કાપી જા મને.

 .

મારી ભીતર ધગધગે છે તાપણું,

તું ય જો ઈચ્છે તો તાપી જા મને.

 .

મારું કદ પહેલેથી જે છે એ જ છે,

લે ફરી એકવાર માપી જા મને.

 .

ઘોર અંધારનો લાવારસ છું હું,

મીણબતી ! લે જરા પી જા મને.

 .

સૂર્ય છું, પણ ક્યાં જઈને આથમું,

રોજ તારી સાંજ આપી જા મને.

 .

હું ય વંચાયા વગરનો શબ્દ છું,

તું ખલીલ, આંખોમાં છાપી જા મને.

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

4 replies on “લે જરા – ખલીલ ધનતેજવી”

 1. હિનાબેન,

  ખૂબજ સુંદર રચના શેર કરવા બદલ આભાર !

  शुभं करोतु कल्याणं,आरोग्यं सुख संपदा !!
  शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते !!
  On Diwali,
  wishes for every joy and prosperity. Here’s hoping,
  that the beauty of this festival of lights,
  bring a world of joy,
  happiness and contentment to you, to last the whole year through.
  Happy Diwali

 2. હિનાબેન,

  ખૂબજ સુંદર રચના શેર કરવા બદલ આભાર !

  शुभं करोतु कल्याणं,आरोग्यं सुख संपदा !!
  शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते !!
  On Diwali,
  wishes for every joy and prosperity. Here’s hoping,
  that the beauty of this festival of lights,
  bring a world of joy,
  happiness and contentment to you, to last the whole year through.
  Happy Diwali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.