ભવાની – મધુમતી મહેતા

રુદનસંહિતા છોડ ભવાની ત્રિશૂળ દ્વાર પર ખોડ ભવાની

ધગધગ ધગતી બળ બળ બળતી તું લાવાની છોળ ભવાની

 .

રામ હવે ભણકાર કાનનો સિંહાસને બેઠા છે રાવણો

એક વિજયટંકાર સાથ બે શિવધનુષ્ય મરોડ ભવાની

 .

તું તરસ્યાં હરણાંની પ્યાસ થઈ દ્વાર દ્વાર ભટકે છે આશ લઈ

તું જ તને ઓળંગ આજ કે તારી તુજથી હોડ ભવાની

 .

ઘનન ઘનન ઘનઘોર ઘટા તું ચમક દમક વીજળીની છટા તું

ઊંચક નજર ધરતીથી આજ નભ સાથ સાથ તું જોડ ભવાની

 .

આદ્યશક્તિ અવતાર અનાદિ સિંહારૂઢ સંચાર શિવાની

અડગ ખડગ અંગાર આંખ સંસાર પાશ સૌ તોડ ભવાની

 .

( મધુમતી મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.