પરબિડીયું ખોલતા – અજય પુરોહિત

.

પરબિડીયું ખોલતા કારણ મજાનું નીકળે,

આંગળીને સ્પર્શ વચ્ચે રણ મજાનું નીકળે.

 .

હું તરત કાગળ લખું છું આ સળગતા સૂર્યને,

સાંજ જેવું ક્યાંક લો, સગપણ મજાનું નીકળે.

 .

સાવ પીળો હોય છે કેલેન્ડરનો અંતિમ અવાજ,

   એ મુલાયમ દર્દનું તારણ મજાનું નીકળે.

 .

પાંસળીમાં કાળુ અંધારું છવાતું જાય છે,

શ્વાસની વાતોનું બંધારણ મજાનું નીકળે.

 .

તું નદી, શ્વાસો હલેસાં, હું દરિયો છું કદાચ,

એ પછી ભૂલી જવા એક જણ મજાનું નીકળે.

.

( અજય પુરોહિત )

Share this

4 replies on “પરબિડીયું ખોલતા – અજય પુરોહિત”

 1. Dear Heena, Te share kareli almost badhi poems wanchu chhu. Aam to Gujarati bhasha thi bahu dur aavi gai chhu, pan antar na koi khuna ma haji Gujarati jiv talwalto hoy chhe. Aa kavita na shabdo e jagadeli koi bhavna lakhu chhu. Vyakaran na palada ma ene na tolish.
  Parbidiyu Kholta kholi to nakhu,
  Pan Kagad aakho koro nikde to?
  Holi na rango ne rango ni holi,
  Pan drashya black&white nikde to?
  Jivan ni vyatha tane kahi to dau dost,
  pan aankho thi tara ashru ni dhar nikde to?

 2. Dear Heena, Te share kareli almost badhi poems wanchu chhu. Aam to Gujarati bhasha thi bahu dur aavi gai chhu, pan antar na koi khuna ma haji Gujarati jiv talwalto hoy chhe. Aa kavita na shabdo e jagadeli koi bhavna lakhu chhu. Vyakaran na palada ma ene na tolish.
  Parbidiyu Kholta kholi to nakhu,
  Pan Kagad aakho koro nikde to?
  Holi na rango ne rango ni holi,
  Pan drashya black&white nikde to?
  Jivan ni vyatha tane kahi to dau dost,
  pan aankho thi tara ashru ni dhar nikde to?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.