ભાગવત – વિજયાલક્ષ્મી

.

ગોધુલિ સમયે તમે સ્નાન કરીને ગૃહસ્થીના

કંકાસ અને શોરબકોરથી દૂર ભાગવતનો

સ્વકંઠે પાઠ કરવા બેસી જાઓ છો.

મને તમારો અવાજ સંભળાય છે-

‘સાંભળે છે ? ક્યાં ચાલી ગઈ ?

અહીં આવીને બેસ અને સાંભળ.’

પણ હું તો ચૂલા પાસે ખોડાયેલી

તમારું જમવાનું બનાવી રહી છું.

સેંકડો વણઉટક્યાં વાસણો, થાળી વાટકા-મારી પ્રતીક્ષામાં છે

અને સેંકડો

નાનાંમોટાં કામ

જે મારે કાલે કરવાં પડશે

મારા મેશ ખરડાયેલા હાથોથી

હું પણ ફેરવું છું

એક વિરાટ ભાગવતનાં પાનાં

છેલ્લા શ્વાસ સુધી

પૂરું ન થનારું એક ભાગવત છે

જેને હું સ્વેચ્છાથી વાંચતી જ જાઉં છું.

અને જે

તમે ક્યારેય આવીને નથી સાંભળતા.

 .

( વિજયાલક્ષ્મી, અનુ. કિશોર શાહ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.