સ્વીકારી ના શકાય – ગુણવંત ઉપાધ્યાય

સ્વીકારી ના શકાય, નકારી શકાય ના;

સપનું, સમય ને આભ મઠારી શકાય ના.

.

સહેજે તરાવી કે પછી તારી શકાય ના,

તરણાંથી આખી જાત ઉગારી શકાય ના.

 .

કાગળ ઉપર કલમથી વ્યથા, વંચના, વિરહ;

અંધાર, આંસુ, આહ ઉતારી શકાય ના.

 .

ભાલે ઊગેલ સૂર્ય અચાનક ડૂબ્યા પછી-

આકાશ ખાલીપાનું વિચારી શકાય ના.

 .

ખાલી કૂવામાં એ જ ઉતારી પછી કહે :

તારા જ કર્મફળ છે વિદારી શકાય ના.

 .

ભીંતો વિહોણાં ઘરમાં ફરે ચામાચીડિયાં-

ટોળાં કબૂતરોનાં નિવારી શકાય ના.

 .

અભિશાપને લીધે જ મળી છે ભલે મતિ,

‘ગુણવંત’ નામે ઊંઘ ઉધારે શકાય ના.

 .

( ગુણવંત ઉપાધ્યાય )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.