મોર ક્યાં ગયો ? – પ્રીતમ લખલાણી

ગામ પાદર છોડી મોર ક્યાં ગયો ?

થોર વાડ તોડી મોર ક્યાં ગયો ?

 .

ટહુકામાં ડૂબવા આવી’તી દરિયેથી

કાંઠે મૂકી હોડી મોર ક્યાં ગયો ?

.

ઝાંઝર તાલે અરમાની ઓઢણીના

શમણાં આંખે ખોડી મોર ક્યાં ગયો ?

 .

આભ ધરા વચ્ચે રૂપાળો રેશમી

ગુંજતો નાતો જોડી મોર ક્યાં ગયો ?

 .

‘પ્રીતમ’ ઊછળતા લાગણીના દરિયાને

પરપોટે પરપોટે ફોડી મોર ક્યાં ગયો ?

 .

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

2 replies on “મોર ક્યાં ગયો ? – પ્રીતમ લખલાણી”

  1. ગઝલના ફોર્મેટમાં લખાયેલી આ રચના સુંદર લાગી પણ છંદોબધ્ધ નહીં…

  2. ગઝલના ફોર્મેટમાં લખાયેલી આ રચના સુંદર લાગી પણ છંદોબધ્ધ નહીં…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.