કૂવા સમા સંબંધની – અનિલ ચાવડા

કૂવા સમા સંબંધની એક જ કડી રહી છે

પાણી ગયું સુકાઈ ને બસ ગરગડી રહી છે.

 .

ફેંકાઈને તારાપણાના આ તળાવ બાહર,

મારાપણની માછલીઓ તરફડી રહી છે.

 .

મરવા પડેલી સઘળીયે ઘરડી જિજિવિષાઓ,

ખુદની નહીં તો કોની એ સામું લડી રહી છે ?

.

આંખો ભરીને નૈં પરંતુ મન ભરીને જોઈ,

અમથી જ આંખો તો બધે આંખે ચડી છે.

 .

છે જીવવાની રીત મારી કૈંક એવી જાણે,

લાગે બધાને જિંદગી મને પરવડી રહી છે.

 .

( અનિલ ચાવડા )

Share this

2 replies on “કૂવા સમા સંબંધની – અનિલ ચાવડા”

  1. तूने फैसले ही फ़ासले बढ़ानेवाले किये है,
    वरना कुछ ना था तुझसे ज़्यादा करीब मेरे…!!!

  2. तूने फैसले ही फ़ासले बढ़ानेवाले किये है,
    वरना कुछ ना था तुझसे ज़्यादा करीब मेरे…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.