સૂર્યાય નમ: – ફિલ બોસ્મન્સ

દરેક દિવસને એક સોગાત તરીકે સ્વીકારો,
સ્વીકારો આનંદ તરીકે,
અરીસામાં જુઓ અને હસતું મોઢું રાખો
અને પોતાની જાતને ‘ગુડ મોર્નિંગ’ કહો
બીજાને ‘ગુડ મોર્નિંગ’ કહેતાં પહેલાં
થોડીક રીયાજ તો કરો.

સૂર્યના પ્રથમ કિરણને ઓળખશો તો
તમે સૂર્યના પ્રકાશને માણી શકશો.
સારપનું ભાથું બાંધો,
ધીરજ ધારણ કરો-
તમારા માટે અને બીજાઓ માટે.
નિરાશાની લાગણીને ખંખેરી નાખવા માટે
સ્મિતના ચમત્કારને ભૂલશો નહીં.
કામ કરતી વખતે ઉત્સાહનો રંગગુલાલ ઉડાડજો.
મોકળા મનનું, સુખથી છલકતું મુક્ત હાસ્ય વેરો
પછી આખો દિવસ સૂર્યનો ઝળહળાટ તમારી સાથે જ છે.

(ફિલ બોસ્મન્સ, અનુ. રમેશ પુરોહિત)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.