ફેસબુકિયા ફ્રેન્ડ-આશા પુરોહિત

રે ! ભાઈ, અમે ફેસબુકિયા ફ્રેન્ડ,
લંગોટિયા યાર અને નિશાળિયો દોસ્ત ભૂલી,
અપનાવ્યો આધુનિક ટ્રેન્ડ,
રે ! ભાઈ, અમે ફેસબુકિયા ફ્રેન્ડ,

ટાઈમ નહીં, તોય કેવા પોતાની ટાઈમલાઈન પર,
જાતજાતનું કરવાનું પોસ્ટ,
રિકવેસ્ટ જો આવે તો થોડુંક ચકાસીને,
થઈ જાતા કાયમના દોસ્ત,
ફોટાને ક્લીક કરી, વીડિયો રેકોર્ડ કરી,
પળભરમાં કરવાનું સેન્ડ,
રે ! ભાઈ, અમે ફેસબુકિયા ફ્રેન્ડ,

વાહ-વાહ ! વેરી ગૂડની અમથી કમેન્ટ કરી,
કરવાનું શેર જે ગમતું,
ધડ ધડ બસ લાઈક કરી, ટેગ કરી, હાઈડ કરી,
મન જાણે એમાં જ ભમતું.
વાસ્તવિક જીવનની લાગણીની માગણીનો,
લાવી દેવાનો બસ એન્ડ,
રે ! ભાઈ, અમે ફેસબુકિયા ફ્રેન્ડ,

( આશા પુરોહિત )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.