-તો કહેજે-અવન્તી દવે

તું ક્યારેક પેલાં કિરણોની પાર પહોંચી શકે

                તો કહેજે-

        સૂરજ ક્યારેય આવો કાજલ ન,તો !

તું ક્યારેક જળની આરપાર ખૂંપી શકે

                તો કહેજે-

        દરિયો ક્યારેય આવો આગ ન,તો !

તું ક્યારેય ચાંદના ગવનને ખોલી શકે

                તો કહેજે-

        રાત ક્યારેય આવી શ્વેત ન,તી !

તું ક્યારેય જિંદગીને પેલે સીમ પૂગી શકે

                તો કહેજે-

        મોત ક્યારેય આવું કિનખાબ ન,તું !

( અવન્તી દવે )

Share this

6 replies on “-તો કહેજે-અવન્તી દવે”

 1. aapna Gujarati kavio na shun wakhan karu?
  ek ek sahb-do man-ne khayal kari jay che.
  Kavita badal dhayawaad.
  chandra.

 2. aapna Gujarati kavio na shun wakhan karu?
  ek ek sahb-do man-ne khayal kari jay che.
  Kavita badal dhayawaad.
  chandra.

 3. હિના બહેન તમારા દ્રારા મોકલાતા મેઈલ થી તમારી દરેક પોસ્ટૂ હુ જોય લઊ છુ .
  આભાર
  હનીફ મલેક

 4. હિના બહેન તમારા દ્રારા મોકલાતા મેઈલ થી તમારી દરેક પોસ્ટૂ હુ જોય લઊ છુ .
  આભાર
  હનીફ મલેક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.