આનંદનું મહોરું પહેરીને-માધુરી દેશપાંડે

આનંદનું મહોરું પહેરીને દુનિયાને હસાવી જાણું છું

હે ખુદા! કહે તું જ હવે હું કેવું નિભાવી જાણું છું

નિશ્વાસભર્યા આ સંસારે જો બે ઘડી શ્વસવાય મળે

શ્વાસોના સુંદર ઉપવનનું ગોકુળ બનાવી જાણું છું

રાધાની મળે જો ગાગર તો યમુના નદી કૈં દૂર નથી

વિરહના લાંબા અણસારે હું સૂર સજાવી જાણું છું

ડોકાઈ શકું જો શબ્દ બની ગીતોની રમઝટ જામી જશે

આરોહ તમે જો છેડી લો અવરોહ જમાવી જાણું છું

( માધુરી દેશપાંડે )

Share this

2 replies on “આનંદનું મહોરું પહેરીને-માધુરી દેશપાંડે”

 1. kavita vanchi ne ek dam vibhor thai gayo ,
  chheli kadi mane bahuj gami.lakho chho
  “” aaroh tame jo chhedi lo “”
  “” avroh jamavi jaanu chhun. SHU KAVITA CHHE,
  fari aavi kavita pirasta fahejo.
  commentby:Chandra.

 2. kavita vanchi ne ek dam vibhor thai gayo ,
  chheli kadi mane bahuj gami.lakho chho
  “” aaroh tame jo chhedi lo “”
  “” avroh jamavi jaanu chhun. SHU KAVITA CHHE,
  fari aavi kavita pirasta fahejo.
  commentby:Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.