દિવસો જુદાઈના-ગની દહીંવાલા

દિવસો જુદાઈના જાય છે એ જશે જરૂર મિલન સુધી;

મારો હાથ ઝાલીને લઈ જશે, મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી.

ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી, નહીં ઉન્નતિ ન પતન સુધી,

ફકત આપણે તો જવું હતું, બસ એકમેકના મન સુધી.

હજી પાથરી ન શક્યું સુમન, પરિમલ જગતના ચમન સુધી,

ન ધરાની હોય જો સંમતિ, મને લૈ જશો ન ગગન સુધી.

છે અજબ પ્રકારની જિંદગી, કહો એને પ્યારની જિંદગી,

ન રહી શકાય જીવ્યા વિના, ન ટકી શકાય જીવન સુધી.

તમે રાંકના છો રતન સમા, ન મળો હે અશ્રુઓ ધૂળમાં,

જો અરજ કબૂલ હો આટલી તો હ્રુદયથી જાઓ નયન સુધી.

તમે રાજરાણીના ચીર સમ, અમે રંક નારની ચૂંદડી!

તમે બે ઘડી રહો અંગ પર, અમે સાથ દઈએ કફન સુધી.

જો હ્રદયની આગ વધી ગની તો ખુદ ઈશ્વરે જ ક્રુપા કરી,

કોઈ શ્વાસ બંધ કરી ગયું, કે પવન ન જાય અગન સુધી.

( ગની દહીંવાલા )

Share this

8 replies on “દિવસો જુદાઈના-ગની દહીંવાલા”

  1. wow ….i was just humming this song for three days now since i have been to GIR and listened to this song in car …..infact full album of manhar udhas is very fantastic ….
    really good to read one more time…

  2. wow ….i was just humming this song for three days now since i have been to GIR and listened to this song in car …..infact full album of manhar udhas is very fantastic ….
    really good to read one more time…

  3. TAMARO MAIL BAVAJ SARAS CHHE, ASHA RAKHU CHHU K TAME MANE AVANE AVA SARAS MAIL MO KAL SO. SORRY MANE ENGLISH NATHI AAVDTU ATLE GUJRATI MALAKHI NE MOKALU CHHU

  4. TAMARO MAIL BAVAJ SARAS CHHE, ASHA RAKHU CHHU K TAME MANE AVANE AVA SARAS MAIL MO KAL SO. SORRY MANE ENGLISH NATHI AAVDTU ATLE GUJRATI MALAKHI NE MOKALU CHHU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.