આ તે કઈ રીત છે? – આશા પુરોહિત

આ તે કઈ રીત છે?

સંબંધના ચણતરમાં લાંબી તિરાડ

અને પાયામાં શરતોની ઈંટ છે.

શબ્દોને હોઠથી અળગા કરું

તો મને બોલવાની આપો છો આણ,

રણમાં અમથી જ મને એકલી મૂકીને,

પછી ચલાવવા આપો છો વ્હાણ!

પ્રશ્નોના કિલ્લામાં રોંધીને કોછો કે

આ તો બસ પાણીની ભીંત છે!

આ તે કઈ રીત છે?

નસનસમાં ધગધગતા ખિલા ઠોકો

ને પછી અટકાવી કહેતા કે જા

ધસમસતા શબ્દોનું તીર એક છોડીને,

કહેતા કે ઝીલવા મંડ ઘા

આશાઓ-ઈચ્છાઓ બાળીને કોછો કે

તારી ને મારી પ્રીત છે!

આ તે કઈ રીત છે?

( આશા પુરોહિત )

Share this

6 replies on “આ તે કઈ રીત છે? – આશા પુરોહિત”

 1. wah wah =aashao-ichhao baadine ko chho ke
  taari ne maari preet chhe !
  khubaj saras .Duniyani reet pan evi j
  chhe ne .
  Commentsby:
  Chandra.

 2. wah wah =aashao-ichhao baadine ko chho ke
  taari ne maari preet chhe !
  khubaj saras .Duniyani reet pan evi j
  chhe ne .
  Commentsby:
  Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.