પ્રેમમાં તો

પ્રેમમાં તો એવું યે થાય છે

સાવ અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.

પ્રેમમાં ના પડવાનું, ઉપડવાનું છે રે સખી

ઉડવાનું સંગાથે થાય છે.

જ્યારે અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.


આકાશે આષાઢી વાદળનો વૈભવ

ને છાતીમાં અણજાણ્યો ડૂમો

ઝરમરની આંખોમાં જામે તૈયારી

તમે પાલવને એકલાં જ ચૂમો

ત્યારે અંદરથી મેઘ કોઈ ગાય છે

જ્યારે અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.


આસપાસ બળબળતું રેતીનું રણ હો જાણે

એવું પથારીમાં લાગે

ફાટ ફાટ નસનસમાં પૂર હો તરસનાં ને

કંઠે કોઈ શોષ બની જાગે

ત્યારે અંદર વસંત કોઈ ગાય છે

જ્યારે અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.


ઓરડાની એકલતા થથરાવી જાય અને

હૈયું આ સાથ કોઈ માગે

હાથ મહીં હાથ હો ને ગમતો સંગાથ હો

તો રુંવાડે આગ કોઈ જાગે

ત્યારે અંદર હેમંત કોઈ ગાય છે

જ્યારે અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.


મોસમ બદલાય ભલે, મનડું બદલાય નહીં

પ્રીત તણી રીતો બદલાય છે

પ્રેમમાં જો હોઈએ તો પ્રેમમાં જ રહીએ

બસ એવું એવું પ્રેમમાં તો થાય છે.

જ્યારે અણધાર્યું કોઈ ગમી જાય છે.


( તુષાર શુક્લ )

2 thoughts on “પ્રેમમાં તો

  1. Namaskar,

    Kem chho ?

    Aabhar–Tamaro & Tusharbhai no,Prem thi andhrya koye gami gaya………

    Kusum & Dinesh……@ yahoo.com……..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.