એ તો એવું જ હોય

એ તો એવું જ હોય

ઘર વળી કેવું હોય

ખુરશી પર નાખેલ નેપકિન

દોરી પર કપડાં

પગમાં જરા ધૂળનો સ્પર્શ

ટેબલ પરનો ગ્લાસ

આમતેમ અસ્ત્વ્યસ્ત

એ તો બધું એમ જ હોય

ઘર વળી કેવું હોય ?

.

બેંકનો કાગળ કુરિયર

જાહેરાતનાં ચોપાનિયાં

ફોન વીજળીનાં બીલો

કરિયાણાનું લિસ્ટ

થોડાંક પુસ્તકો

લગ્નની કંકોત્રી

ભૂલથી આવી પડેલી પડોશીની ટપાલ

આ બધું તો હોય જ ને

ઘર વળી કેવું હોય ?

.

કદીક નવજાત બાળકની કિકિયારી

વધતી ઉંમરની પીડાની સિસકારી

ઘરડી એકલતા

ને મૃત્યુની ભારેખમતા

હોય

એ તો એવું જ હોય

ઘર વળી કેવું હોય ?

.

( પૂજા તત્સત )

3 thoughts on “એ તો એવું જ હોય

  1. hello.tamari latest rachna vanchi.khub gami.profile ma MANANKAN samayik nu naam vanchi juni yaado taji thai.hu manankan regular read karto.
    NIMESH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.