તમે એકવાર આવોને કા’નજી

ત્રણ ત્રણ પગલામાં લીધું ત્રિભુવન હવે લઈ લો ને મારું મકાનજી

તમે એકવાર મળવા આવોને કા’નજી…

.

પરથમ પરભુજી તમે આવો મારા આંગણિયે પાડો પગલાં ધીરેધીરે,

કો’ક દિ નાચ્યા’તા તાથૈયા થૈયા કાલિયા પર કાલિંદી તીરે.

મારી નસનસમાં દોડે એવા નાગ કે હું ભૂલું છું સાનભાનજી

તમે એકવાર મળવા આવોને કા’નજી…

.

પછી વાલાજી તમે ભૂલા રે પડો મારી ઓંસરીમાં રૂમઝૂમ ઉમંગથી,

ખાલીખમ સુના ઝૂલા ઉપર બેસોને શામળિયા તમે નવરંગથી.

મંદિર બનાવો મારા માયાવી મનને પછી બિરાજો સુખે સિંહાસનજી,

તમે એકવાર મળવા આવોને કા’નજી…

.

હવે પિયુજી તમે ઉઘાડો જુગજુગના અભાગિયા એવાં આ બારણાં,

હળવેથી પસવારો શામજી મને કે ઊડે પતંગિયા એવાં આ સંભારણાં.

અવાવરુ ઓરડા આતમના અજવાળો પછી થાવ વિરાટ તમે વામનજી

તમે એકવાર મળવા આવોને કા’નજી…

.

( અવિનાશ પારેખ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.