બેઠા છો

નથી ઝગતી કદી એવી કલમ પકડીને બેઠા છો

અને દીવાસળી આખો વખત પકડીને બેઠા છો.

.

સરસ ગીતો, અછાંદાસ જેવા માણસ ઝંખે છે તમને;

તમે તમને જ ગમતી એક ગઝલ પકડીને બેઠા છો.

.

હથેળીમાં પવન સાથે રમો છો એમ છો લાગે;

હકીકતમાં વિવશ થઈને સ્મરણ પકડીને બેઠા છો.

.

યશસ્વી હો કે યાચક હો તમારી પીડ ઈચ્છા છે;

તમે હર રૂપમાં એક જ રટણ પકડીને બેઠા છો.

.

જનમને તો તમે જૈવિક અકસ્માત જ કહો છો ને;

તમારા નામની સાથે અટક પકડીને બેઠા છો.

.

તમે જે બસમાં બેઠા છો એ વાતાનુકૂલિત છે પણ;

નથી એ જાણ કે ખોટી સડક પકડીને બેઠા છો.

.

ઊછળતું કૂદતું ગમતું હતું એ એટલે અશરફ !

પલાંઠી આંગણે વાળી હરણ પકડીને બેઠા છો.

.

( અશરફ ડબાવાલા )

Share this

2 replies on “બેઠા છો”

 1. વાહ…!
  જનાબ અશરફભાઇએ બેઠા છો રદિફ સાથે કાફિયાનો ચોટદાર સમન્વય સાધીને સુંદર ગઝલ આપી…
  કોઇ એક શેરને અલગ તારવવો કઠીન થઈ પડે એવી આખીનેઆખી ગઝલ ધારદાર થઈ છે.
  -બહુજ ગમી.

 2. વાહ…!
  જનાબ અશરફભાઇએ બેઠા છો રદિફ સાથે કાફિયાનો ચોટદાર સમન્વય સાધીને સુંદર ગઝલ આપી…
  કોઇ એક શેરને અલગ તારવવો કઠીન થઈ પડે એવી આખીનેઆખી ગઝલ ધારદાર થઈ છે.
  -બહુજ ગમી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.