હે પરમાત્મા-કુન્દનિકા કાપડિયા

[audio:http://heenaparekh.com/wp-content/uploads/2011/01/04-Track-4.mp3|titles=04 – Track 4]

.

હે પરમાત્મા,

.

અમારા વિચારો, લાગણીઓ, કાર્યોનો દોર

તમે તમારા હાથમાં લો

અને અમને સંપૂર્ણપણે દોરો.

.

અમારાં સઘળાં કાર્યો

અમારી બુદ્ધિ, અમારી ઈચ્છા, અમારા અહંકાર વડે નહિ

પણ તમારી ઈચ્છા વડે પ્રેરિત થાઓ.

.

કોઈ પણ કાર્યની સફળતા કે નિષ્ફળતા

તમારી યોજના મુજબ જ બની આવે છે

એ સમજવા ને સ્વીકારવા જેટલી

નિર્મળતા ને નમ્રતા અમને આપો.

.

અમે કશાને માટે ઝાંવા ન મારીએ

કશાને માટે વ્યાકુળ ન થઈએ

તમે જે સ્થિતિમાં અમને રાખો, તેમાં

ફરિયાદ કર્યા વિના, આનંદપૂર્વક રહી શકીએ

એવી સ્થિર શ્રદ્ધા ને સમર્પણબુદ્ધિ આપો.

.

અંતે તો તમને પામવા એ જ અમારું લક્ષ્ય છે.

.

એ માર્ગે દિવસરાત અમારી યાત્રા આગળ વધતી રહે

તમારી ચૈતન્યધારામાં, અમારી જડિમાની રજ

રોજેરોજ ધોવાતી રહે, એવા અમને આશીર્વાદ આપો, પ્રભુ !

.

( પરમ સમીપે-કુન્દનિકા કાપડિયા, ઉદ્દગાર : અંકિત ત્રિવેદી )

Share this

6 replies on “હે પરમાત્મા-કુન્દનિકા કાપડિયા”

 1. Heenaben,
  Wishing you Happy and Prosperous New Year.Let the new year refines our heart and desolves us in the eternity.
  The prayer of Kundanikaben also gives the same massage. When the heart melts and turns in to tears such prayers comes out.Love to all.
  His Blessings;
  Sharad

 2. Heenaben,
  Wishing you Happy and Prosperous New Year.Let the new year refines our heart and desolves us in the eternity.
  The prayer of Kundanikaben also gives the same massage. When the heart melts and turns in to tears such prayers comes out.Love to all.
  His Blessings;
  Sharad

 3. Heenaben,
  Wishing you Happy and Prosperous New Year.Let the new year refines our heart and desolves us in the eternity.
  The prayer of Kundanikaben also gives the same massage. When the heart melts and turns in to tears such prayers comes out.Love to all.
  His Blessings;
  Sharad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.