નામ તું લેતો નહીં-અશરફ ડબાવાલા

ધેનનું કે જાદવાનું નામ તું લેતો નહીં,

સ્વપ્નમાં છો, જાગવાનું નામ તું લેતો નહીં.

.

મન વગર પહોંચી ગયો છો ત્યાં જ ધામો નાખ તું,

ભૂલથી પણ માળવાનું નામ તું લેતો નહીં.

.

બે ઘડી તું એની સાથે ગેલ કર કે રમ જરા,

પણ પવનને પાળવાનું નામ તું લેતો નહીં.

.

હોડી ને દરિયા વિષે રમખાણો ચાલે છે સતત,

અ નગરમાં ખારવાનું નામ તું લેતો નહીં.

.

કોઈ અંગત કારણોસર જે તને સૌથી ગમે,

એ ગઝલને છાપવાનું નામ તું લેતો નહીં.

.

( અશરફ ડબાવાલા )

Share this

12 replies on “નામ તું લેતો નહીં-અશરફ ડબાવાલા”

 1. કવિશ્રી અશરફભાઈની ગઝલોમાં રદિફ અને કાફિયાનું નાવિન્ય અને એ બન્નેનું ખૂબીપૂર્વકનું સાયુજ્ય,ઉડીને આંખે વળગે એવું હોય છે.
  પ્રસ્તુત ગઝલ પણ એકદમ જાનદાર થઈ છે.

 2. કવિશ્રી અશરફભાઈની ગઝલોમાં રદિફ અને કાફિયાનું નાવિન્ય અને એ બન્નેનું ખૂબીપૂર્વકનું સાયુજ્ય,ઉડીને આંખે વળગે એવું હોય છે.
  પ્રસ્તુત ગઝલ પણ એકદમ જાનદાર થઈ છે.

 3. કોઈ અંગત કારણોસર જે તને સૌથી ગમે,
  એ ગઝલને છાપવાનું નામ તું લેતો નહીં …

  વાહ .. મજાનો શેર.

 4. કોઈ અંગત કારણોસર જે તને સૌથી ગમે,
  એ ગઝલને છાપવાનું નામ તું લેતો નહીં …

  વાહ .. મજાનો શેર.

 5. હિનાબહેન,
  નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ.
  શ્રી શરફ ડબાવાલાની આ રચના ગમી. છેલ્લો શેર ખૂબ જ મજાનો.

 6. હિનાબહેન,
  નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ.
  શ્રી શરફ ડબાવાલાની આ રચના ગમી. છેલ્લો શેર ખૂબ જ મજાનો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.