ગઝલ ગુચ્છ-૪ – રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”

છે હજુ અકબંધ શ્રાવણ મોકલું છું,

એક મળવા જેવું કારણ મોકલું છું.

.

ઝાડ મોતીના ઉગ્યા એકેક પગલે,

એ જ શુકનિયાળ આંગણ મોકલું છું.

.

કેટલી આશાઓ, સપનાંઓ, ખુશીઓ,

તું મળી’તી એ પ્રથમ ક્ષણ મોકલું છું.

.

હરપળે મનમાં થયું આ કોઈ આવ્યું,

હરપળે ગૂંથ્યા એ તોરણ મોકલું છું.

.

ક્યાં હવે એ કામની છે કૈં જ “મિસ્કીન”,

છે અટૂલી સાવ સમજણ મોકલું છું

.

( રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.