હું ધાર્યા કરું – પ્રણવ પંડ્યા

આ વખત તો જીતશું ચોપાટ, હું ધાર્યા કરું,

સોગઠાં ઊંધા પડે ને એમ હું હાર્યા કરું.

.

છે ખબર મારા મહીંથી કંઈ વરસવાનું નથી,

જેઠના વરસાદ શો નાહક હું અંધાર્યા કરું.

.

આ તરફ સઘળા સંબંધો પ્રશ્ન થઈ ઊભા રહે,

આ તરફ હું માત્ર મારું મૌન વિસ્તાર્યા કરું.

.

એક લાવારસ સળગતો પાંસળી પાછળ સતત,

એને તિખારો ગણી હું ક્યાં સુધી ઠાર્યા કરું.

.

એ જ તો છે આપણા ભેળાં થયાંની ફળશ્રુતિ,

હું પછી સૂની ક્ષણો સ્મરણોથી શણગાર્યા કરું.

.

( પ્રણવ પંડ્યા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.