વાદળ બનીને વરસો – કૈલાસ અંતાણી

કોરીધાકોર મારી આંખોમાં ધોધમાર

વાદળ બનીને તમે વરસો

રોમરોમ વાંસળીનો સૂર બની જાય તેમ

હળવે રહીને તમે પરસો.

.

વરસોથી માંડેલી મીટ જેમ જીવતરના

એક એક બિંદુને તાકું

રસ્તાઓ દૂર દૂર લંબાતા થાય અને

ઘરમાં બેઠેલી હું થાકું

રસ્તાની ધૂળ પણ વાદળ થઈ જાય

તમે પાંપણને પલકારે ઢળશો ?

રોમરોમ વાંસળીનો સૂર બની જાય એમ

હળવે રહીને તમે વરસો.

.

પગલાંની અમથી જ્યાં આહટ સંભળાય

હું તો સૂતી નીંદરમાંથી જાગું

આગિયાના ઝબકારા ભાળીને સૂરજનું

કિરણ એકાદું હું માગું

વરસોથી અણછીપી વાવ જેવી મારામાં

યુગયુગની ફેલાતી તરસો

રોમરોમ વાંસળીનો સૂર બનીજાય તેમ

હળવે રહીને તમે પરસો.

.

( કૈલાસ અંતાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.